30. Pogonski obračunski list

 
Pogonski obračunski list (POL) je pomoćno računsko sredstvo koje služi za raspoređivanje općih troškova prema vrsti i mjestu nastanka.

Mjesta troškova u POL-u su:
- pomoćna mjesta izrade (razne radionice)
- glavna mjesta izrade (pogoni)
- uprava i prodaja – stručne službe tj. režija

U POL se unose samo opći troškovi; direktni se ne unose jer se mogu mjeriti po jedinici za razliku od općih.

POL mora sadržavati podatke o:
- raspodjeli općih (indirektnih) troškova na mjesta nastanka troškova
- međusobnom obračunu troškova između pojedinih mjesta troškova
- utvrđivanju ključeva za raspodjelu općih (indirektnih) troškova.

U POL-u se opći troškovi pomoću različitih mjerila raspoređuju na mjesta gdje su nastali; npr. električna energija prema potrošenim kvalitetama (prema brojilu), potrošak vode prema broju slavina ili broju zaposlenih...

Obračunski list plaća - sastoji se od bruto plaće, doprinosa iz plaće za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, dohotka, osobnog odbitka, premije osiguranja, porezne osnovice, poreza, prireza, iznosa za isplatu, doprinosa na plaću.