31. Račun dobiti i gubitka

 
Račun dobiti i gubitka je izvještaj koji korisnicima informacija osigurava informacije o uspjehu poduzeća, odnosno to je prikaz prihoda i rashoda i financijskog rezultata za određeno obračunsko razdoblje. Sastavlja se zadnji dan obračunskog razdoblja.
To je izvještaj koji se sastavlja na kraju obračunskog razdoblja, a najčešće se odnosi na jednu godinu. Za razliku od bilance (stanja) koja se odnosi na određeni datum, tj. trenutak, račun dobiti i gubitka se odnosi na cijelo razdoblje.

Cilj: da korisnicima računovodstvenih informacija ukaže na promjenu kapitala i to prije svega zarađenog kapitala između dva datuma bilance.
Promatra se kao pomoćni izvještaj bilance. Osnovna veza između bilance i izvještaja o dobiti jesu upravo promjene na kapitalu.

Izvještaj o dobiti sastoji se od:
- prihoda
- rashoda
- financijskog rezultata

Prihod utječe na povećanje kapitala.