3. Kapital: pojam, podjela, oblici, temeljni kapital

 
Kapital je vrijednost imovine koju poduzetnik ulaže u poduzetnički pothvat s ciljem ostvarivanja dobiti.

Vrste kapitala:
a) vlastiti kapital (glavnica) – vrijednost uloženog vlastitog kapitala
b) dugovi ili obveze – tuđi kapital

Glavničar je osoba koja ulaže svoj kapital u svoje ili tuđe trgovačko društvo.
Kapital se može uložiti na tri načina:
a) u obliku novaca
b) u obliku stvari (materijalna imovina)
c) u obliku prava (nematerijalna imovina)

Temeljni kapital je kapital koji se ulaže u trgovačko društvo.

Optjecaj kapitala se očituje u mogućnosti slobodnog usmjeravanja kapitala i nabavljanja kapitala za što poduzetnik jamči svojom imovinom.

Dugovi / obveze predstavljaju tuđi kapital a nastaju zbog nedostatka vlastitog kapitala, radi proširenja i unaprjeđivanja djelatnosti.

Zajmovni kapital je poduzetnikova obveza koju u određenom roku treba podmiriti i za njezino korištenje platiti naknadu (kamatu).

Obveze djelimo na dugoročne i kratkoročne.